Line-interactive

Zasilacz UPS line-interactive w podstawowym stanie pracy (praca z sieci zasilającej) dostarcza do chronionego odbiornika napięcie zasilające bezpośrednio z wejścia zasilacza UPS, po uprzednim jego wyfiltrowaniu przez układ filtru EMI i ewentualnym kondycjonowaniu przez układ AVR. W tym stanie pracy zasilacz UPS jednocześnie doładowuje własne akumulatory. Częstotliwość napięcia na wyjściu zasilacza UPS jest taka sama jak na jego wejściu. Podczas awarii zasilania zasilacz UPS odłącza wejście od wadliwej sieci zasilającej i dostarcza na wyjście napięcie zasilania wygenerowane przez wewnętrzny falownik. Falownik korzysta z energii zgromadzonej w akumulatorach.

Zasilacze UPS line-interactive wykorzystywane są najczęściej w rozproszonych systemach zasilania awaryjnego (jeden odbiornik – jeden zasilacz UPS).

Do tej grupy należą zasilacze UPS, które w autonomicznym stanie pracy (praca z akumulatorów) dostarczają na wyjście sinusoidalny przebieg napięcia lub aproksymowany sinusoidalny przebieg napięcia (określany również jako przybliżona sinusoida, quasi-sinusoida lub przebieg quasi-prostokątny).