Pytania

1. Czy w wypadku zasilania sieci komputerowej składającej się z kilkudziesięciu stanowisk warto wykorzystać duży, centralny zasilacz UPS klasy on-line czy też każde stanowisko wyposażyć w osobny mały zasilacz?

Jednym z kryteriów wyboru będzie etap rozwoju firmy oraz jej wielkości. Na etapie budowy obiektu można przewidzieć dedykowaną instalację dla systemu bezprzerwowego zasilania, wtedy ze względów na łatwość zarządzania i serwis warto zastosować centralny zasilacz UPS on-line dużej mocy. W firmach rozwijających się, dzierżawiących lokale taniej i prościej jest wyposażyć każde stanowisko w mały zasilacz UPS line-interactive.


2. Czy zasilacz UPS można podłączać do gniazda sieci 230V bez kołka uziemienia ochronnego?

Nie! Uziemienie jest konieczne ze względów bezpieczeństwa. Jeśli nie uziemimy zasilacza UPS, nie będzie uziemiony również chroniony zestaw komputerowy. Może to stwarzać zagrożenie dla użytkownika oraz dla urządzeń współpracujących z komputerem.


3. Czy do wyjścia zasilacza UPS można podłączać listwy przeciwzakłóceniowe?

Nie jest zalecane podłączanie listew przeciwzakłóceniowych do wyjścia zasilacza UPS, który w autonomicznym stanie pracy generuje na wyjściu quasi-sinusoidalny przebieg napięcia. Listwa przeciwzakłóceniowa może pogorszyć warunki pracy takiego zasilacza podczas awarii sieci zasilającej. Listwy przeciwzakłóceniowe można natomiast włączać przed zasilaczem awaryjnym. Zabezpieczy to przed zakłóceniami urządzenia niewymagające zasilania bezprzerwowego.


4. Zasilacz UPS a drukarki laserowe

Z uwagi na duży skokowy pobór prądu drukarki laserowej (w momencie włączenia lub w czasie drukowania), stwarzający ryzyko przeciążenia zasilacza, nie zaleca się podłączania drukarek laserowych do wyjścia zasilacza UPS. Jeśli jednak zachodzi konieczność ochrony drukarki laserowej przez zasilacz UPS, powinien to być zasilacz UPS z dużym zapasem mocy (kilka kVA).

 

5. Jak dobrać moc zasilacza do chronionego sprzętu komputerowego?

Należy zsumować moc wszystkich odbiorników, które mają być chronione przez zasilacz UPS.
Moc wyrażoną w VA dla każdego z odbiorników odczytujemy z tabliczki znamionowej urządzenia; jeśli moc nie jest podana, wówczas możemy ją obliczyć mnożąc wartości znamionowe napięcia i prądu.
Jeśli moc podana jest w watach [W], wówczas mnożymy tę wartość przez współczynnik 1,4 (typowy dla obciążeń komputerowych), by otrzymać moc wyrażoną w VA.
Zaleca się, by moc zasilacza była większa co najmniej o 20-30 % od łącznej mocy odbiorników.

 

6. Jaką żywotność mają akumulatory stosowane w zasilaczach UPS?

Projektowana żywotność podstawowej serii akumulatorów deklarowana przez producentów wynosi od 3 do 5 lat. Największy wpływ na żywotność akumulatorów ma temperatura otoczenia podczas ich pracy - większa od 20°C obniży spodziewaną żywotność. Optymalny zakres temperatur pracy akumulatorów to 15°C - 20°C. Istotny wpływ na żywotność akumulatorów ma również liczba cykli ładowania/rozładowania. Żywotność akumulatorów ogranicza liczba pełnych rozładowań, wynosząca ok. 180-300.

 

7. Jakie korzyści niesie stosowanie oprogramowania monitorującego pracę zasilacza UPS?

Oprogramowanie monitorujące pracę zasilacza UPS zapewnia bezpieczną i bezobsługową pracę całego systemu komputerowego. Informuje użytkownika o awarii zasilania zapewniając mu odpowiedni czas na zakończenie działań na komputerze, a w przypadku rozładowania akumulatorów, bezpiecznie zamyka system i ewentualnie wyłącza zasilacz UPS.

 

8. Generatory (agregaty) prądotwórcze, a zasilacze UPS.

W przypadku, gdy wymagane są długie czas pracy systemów w stanie autonomicznym (przy braku zasilania na skutek awarii sieci zasilającej) korzystnie jest stosować tandemy złożone z zasilacza UPS i agregatu prądotwórczego. Zasilacz UPS zapewnia bezprzerwowość, a generator ciągłość zasilania. Aby uzyskać poprawną pracę tandemu należy odpowiednio dobrać jego składniki. Współczesne zasilacze UPS są w większości przystosowane do takiej pracy. Deklarowana moc agregatu powinna być większa od mocy zasilacza UPS. Współczynnik zwiększenia mocy agregatu w stosunku do zasilacza UPS określa dostawca generatora.

 

9. Zasilacze UPS ETA a ochrona portu RS232 i USB.

Złącza komunikacyjne w zasilaczach UPS line-interactive produkcji ETA posiadają pełną izolację galwaniczną (zespół transoptorów na wyjściu), a zatem łącze komunikacyjne jest zabezpieczone przed różnicami potencjałów pomiędzy komputerem a zasilaczem UPS.

 

10. Dlaczego w naszych produktach stosujemy dwa bezpieczniki sieciowe?

Poniżej przedstawiono uproszczony, poglądowy rysunek przykładowej instalacji zasilacza UPS zabezpieczającego zestaw komputerowy.
Załóżmy, że w przewodzie zasilającym pomiędzy zasilaczem UPS a zasilanym sprzętem nastąpiło zwarcie (punkty C lub D).

schemat instalacji elektrycznej


Przypadek 1
: Zwarcie występuje w punkcie C (pomiędzy uziemieniem ochronnym, a przewodem zabezpieczanym bezpiecznikiem F2). Wtyczka kabla zasilającego wetknięta jest w część A gniazda instalacji elektrycznej. Przepali się wówczas bezpiecznik F2.

Przypadek 2
: Zwarcie występuje w punkcie D (pomiędzy uziemieniem ochronnym, a przewodem zabezpieczanym bezpiecznikiem F1). Wtyczka kabla zasilającego wetknięta jest w część B gniazda instalacji elektrycznej. Przepali się wówczas bezpiecznik F1. Jednak w typowym zasilaczu awaryjnym z jednym bezpiecznikiem nie zadziała żadne zabezpieczenie, co może grozić przeciążeniem całego obwodu zasilania od miejsca zwarcia do gniazda instalacji. Ponieważ jedynym zabezpieczeniem jest wtedy zewnętrzny bezpiecznik instalacyjny o wartości dużo większej (powyżej 10A) niż typowe zabezpieczenia w UPS-ach, grozi to poważnym uszkodzeniem elementów objętych przeciążeniem. Dotyczy to zarówno przewodów zasilających, jak i obwodów wewnątrz zasilacza UPS. Skutkiem takiego uszkodzenia może być:

  • utrata ciągłości uziemienia ochronnego grożąca porażeniem elektrycznym,
  • uszkodzenia termiczne przewodów grożące pożarem,
  • w przypadku zadziałania zewnętrznego bezpiecznika instalacyjnego - utrata zasilania innych urządzeń w tej części instalacji budynku, które zabezpieczana ten bezpiecznik.

Wszystkie nasze zasilacze UPS line-interactive oraz listwy zasilające posiadają dwa bezpieczniki, co zabezpiecza użytkownika przed powyższymi problemami.
Dostarczane przez nas zasilacze on-line wyposażone w jeden bezpiecznik posiadają sygnalizację nieprawidłowego podłączenia do zasilania zmuszając użytkownika do prawidłowego podłączenia zasilacza UPS do sieci zasilającej. Gwarantuje to, że bezpiecznik jest zawsze w przewodzie fazowym i ewentualne awarie nie niosą wyżej opisanych skutków.