On-line

Zasilacz UPS on-line przetwarza zmienne napięcie sieciowe na napięcie stałe, którym zasilany jest wewnętrzny falownik. Ponieważ chroniony odbiornik zasilany jest z wewnętrznego falownika zarówno w podstawowym (praca z sieci) jak i autonomicznym (praca z akumulatorów) stanie pracy, napięcie na wyjściu zasilacza UPS jest stabilizowane i niezależne od napięcia na jego wejściu. W celu zwiększenia niezawodności systemu zasilania awaryjnego, częstotliwość napięcia na wyjściu zasilacza UPS jest zsynchronizowana z częstotliwością napięcia na jego wejściu. Umożliwia to szybkie przełączenie chronionych odbiorników na zasilanie sieciowe w przypadku ewentualnej awarii zasilacza UPS lub jego konserwacji.

Zasilacze UPS on-line wykorzystywane są najczęściej w centralnych systemach zasilania awaryjnego (jeden zasilacz UPS – wiele odbiorników). Zasilacze UPS on-line małej mocy do 3 kVA są jednofazowe (1/1). Zasilacze UPS on-line większej mocy, do 10 kVA dostarczane są w układzie faz 1/1 lub 3/1, powyżej 10 kVA dostarczane są w układzie faz 3/1 lub 3/3.