Zasilacze UPS

Zasilacze UPS (nazywane również awaryjnymi) stanowią bezprzerwowe źródło zasilania. Umieszczane są w instalacji elektrycznej między pierwotnym źródłem zasilania, jakim jest sieć elektryczna lub zapasowym źródłem zasilania reprezentowanym przez agregaty prądotwórcze, a odbiornikami energii elektrycznej wymagającymi zasilania bezprzerwowego. Zasilania bezprzerwowego wymagają między innymi systemy informatyczne, automatyka przemysłowa, systemy ochrony zdrowia i mienia. Zasilacze awaryjne pracują w centralnych, rozproszonych lub mieszanych systemach bezprzerwowego zasilania. Ze względu na właściwości wyróżnia się trzy zasadnicze grupy zasilaczy UPS. Zasilacze VFD (popularnie nazywane off-line), VI (nazywane line-interactive) oraz VFI (zwane on-line). ETA dostarcza na rynek zasilacze UPS typu line-interactive i on-line.

Zobacz także: akumulatory