UPS sinus

Zasilacz UPS sinus to wielofunkcyjny zasilacz awaryjny z sinusoidalnym przebiegiem napięcia wyjściowego w autonomicznym stanie pracy (praca z akumulatorów). Wyposażony w rozkazowe galwaniczne złącze szeregowe współpracuje z oprogramowaniem monitorującym, które pozwala na programowe zarządzanie jego pracą oraz umożliwia kontrolę parametrów zasilania. W szczególności przeznaczony jest do zabezpieczania urządzeń czułych na kształt napięcia zasilającego oraz wrażliwych na zaburzenia związane ze zamianą stanu pracy zasilacza UPS. Doskonale nadaje się do zabezpieczania zasilania sprzętu komputerowego, elementów automatyki przemysłowej, systemów fiskalnych, alarmowych  oraz urządzeń CO.

Zasilacz awaryjny UPS sinus przeznaczony jest do ochrony zasilania sprzętu elektrycznego wymagającego sinusoidalnego napięcia zasilającego. Zasilacz UPS zabezpiecza chronione urządzenia przed skutkami zaniku, spadku lub nadmiernego wzrostu napięcia zasilającego. Chroni przed zakłóceniami elektromagnetycznymi oraz impulsowymi występującymi w sieci zasilającej. W przypadku zabezpieczania komputerów zapewnia użytkownikowi nieprzerwaną pracę chroniąc jej efekty i dostarczając niezbędnego czasu do ich zabezpieczenia.

Zasilacz UPS sinus przeznaczony jest do ochrony zasilania urządzeń biurowych (m.in. sprzętu komputerowego), telekomunikacyjnych (central telefonicznych, elementów sieci komputerowej), fiskalnych (kas fiskalnych, liczarek banknotów, bankomatów), alarmowych (centralek alarmowych, kamer monitorujących), przemysłowych (aparatury kontrolno-pomiarowej), sprzętu gospodarstwa domowego (RTV, pieców CO), oświetlenia awaryjnego itp. wymagających zasilania bezprzerwowego.

Zasilacz awaryjny UPS sinus zrealizowano w technologii line-interactive z synchronicznym sposobem zmiany stanu pracy z podstawowego (praca z sieci) na autonomiczny (praca z akumulatorów). W zasilaczu wykorzystano nowatorską metodą zmiany stanu pracy zwaną „metodą regulacji napięcia”. Metoda ta zapewnia ograniczenie zaburzeń transferu energii do chronionego odbiornika podczas zmiany stanu pracy z podstawowego na autonomiczny.

Zasilacz awaryjny UPS sinus wyposażono w wyjątkowo sprawny układ ładowania akumulatorów zapewniający bardzo szybkie uzupełnienie energii w akumulatorze po powrocie zasilacza z autonomicznego stanu pracy do stanu podstawowego. Ponadto układ ładowania zapewnia komfortowe warunki pracy akumulatorów podczas ciągłej pracy w stanie podstawowym. Tak działający układ ładowania wpływa na wydłużenie żywotności akumulatorów przy jednoczesnym zapewnieniu ich pełnej gotowości do pracy w przypadku awarii zasilania.

Zasilacz awaryjny UPS sinus wyposażono w filtr EMI/RFI, tłumik przepięć impulsowych, układ stabilizacji napięcia AVR, złącze monitorujące COM, oprogramowanie monitorujące UPSilon 2000, układ kontroli i sygnalizacji przeciążenia wyjścia.

Pracą zasilacza UPS sinus zarządza nowoczesny mikrokontroler sygnałowy DSP. Zapewnia on elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki pracy zasilacza UPS gwarantując tym samym zwiększenie niezawodności systemu zasilania chronionych odbiorników.

Zasilacz awaryjny UPS sinus wyposażono ponadto we wszystkie elementy typowe dla zasilaczy firmy ETA podnoszące bezpieczeństwo i ergonomię użytkowania. Należą do nich: centralny wyłącznik zasilania, dwa bezpieczniki faza/zero, gniazda wyjściowe w polskim standardzie z zabezpieczeniem przed ingerencją do wnętrza, przejrzysta, intuicyjna sygnalizacja optyczno-dźwiękowa. Tak wyposażony zasilacz UPS nie wymaga stosowania dodatkowych zewnętrznych elementów zabezpieczających i wykwalifikowanej obsługi do jego instalacji i użytkowania.