Artykuły blogowe

zasilacze awaryjne

Dlaczego warto zainwestować w zasilanie awaryjne do domu?

Komfortowa eksploatacja budynków mieszkalnych i użytkowych zakłada pełną swobodę w korzystaniu z sieci elektroenergetycznej. W razie przerw w jej dostawie trzeba się jednak liczyć z wieloma niedogodnościami, które będą stanowiły poważny problem, jeżeli zasilanie nie zostanie szybko przywrócone. Jednym ze sposobów na eliminowanie przykrych skutków takich zdarzeń okaże się zakup i podłączenie zasilacza awaryjnego. Przekonajmy się, dlaczego warto ponosić związane z tym koszty i sprawdźmy, co można w ten sposób zyskać.

Czytaj więcej

transformator prądu

Co mówią przepisy na temat zasilania gwarantowanego?

Większość systemów wykorzystywanych do prawidłowego funkcjonowania budynków, a także ich wyposażenia jest zasilana energią elektryczną. Jest ona niezbędna również w przypadku maszyn i urządzeń przemysłowych, a także znacznej części sprzętu używanego na co dzień w rozmaitych obszarach: od ochrony zdrowia po placówki handlowe. Przerwy w dostawie prądu oznaczają wiele problemów z działaniem podstawowej infrastruktury, poważne straty finansowe, a nierzadko też zagrożenie życia. Sposobem na radzenie sobie z podobnymi sytuacjami jest zamontowanie układów zasilania gwarantowanego. W Poznaniu ich wytwarzaniem i sprzedażą zajmuje się Spółdzielnia Pracy Elektroniki i Informatyki ETA. Przekonajmy się, gdzie przydadzą się takie urządzenia i sprawdźmy, jakie wymogi muszą spełniać.

Czytaj więcej

zasilacz ups

Charakterystyka i zastosowanie zasilaczy UPS

Zasilacze bezprzerwowe zwane również zasilaczami UPS lub awaryjnymi to urządzenia, które zapewniają bezprzerwowe zasilanie odbiorników w przypadku awarii podstawowego źródła zasilania. Są one wykorzystywane do ochrony zasilania urządzeń, dla których przerwa w zasilaniu powoduje znaczące straty ekonomiczne będące skutkiem utraty danych lub uszkodzenia sprzętu.

Czytaj więcej

zasilacz awaryjny (UPS

Jak działa zasilanie awaryjne?

Zasilanie awaryjne zapewnia nieprzerwany dostęp prądu i jest niezbędne we wszystkich miejscach, które muszą pracować w trybie ciągłym. Mowa o szpitalach, bankach, zakładach produkcyjnych, biurach i serwerowniach. Nieprzerwanym źródłem zasilania są zasilacze UPS, które instalowane są pomiędzy agregatem prądotwórczym lub siecią elektryczną a odbiornikami końcowymi. Są to akumulatory, które gromadzą prąd i przekazują energię do urządzeń w czasie awarii zasilania. Urządzenie przełącza się pomiędzy źródłami zasilania w sposób błyskawiczny, a więc nie ma mowy o zakłóceniu pracy sprzętów.

Czytaj więcej

system zasilania awaryjnego

Czym jest zasilanie gwarantowane?

Zasilanie gwarantowane to zasilanie awaryjne, którego zadaniem jest ochrona różnych urządzeń elektrycznych przed spadkami napięcia i innymi zakłóceniami. Jest to szczególnie ważne w miejscach, gdzie przerwy w zasilaniu lub problemy z instalacją mogłyby przyczynić się do utraty ważnych danych albo uszkodzenia drogich sprzętów. Zasilanie gwarantowane stosowane jest bardzo często w obiektach użyteczności publicznej, obiektach medycznych, przy liniach produkcyjnych oraz w serwerowniach.

Czytaj więcej