Charakterystyka i zastosowanie zasilaczy UPS

Zasilacze bezprzerwowe zwane również zasilaczami UPS lub awaryjnymi to urządzenia, które zapewniają bezprzerwowe zasilanie odbiorników w przypadku awarii podstawowego źródła zasilania. Są one wykorzystywane do ochrony zasilania urządzeń, dla których przerwa w zasilaniu powoduje znaczące straty ekonomiczne będące skutkiem utraty danych lub uszkodzenia sprzętu.

Systemy UPS projektuje się tak, aby zapewnić ochronę nie tylko przed przerwami w zasilaniu, ale również przed przepięciami i innymi zakłóceniami w sieci elektrycznej. W swojej budowie zasilacze UPS zawierają prostownik, akumulatory i falownik. Prostownik przekształca prąd zmienny w prąd stały i zapewnia między innymi ładowanie akumulatorów. Zgromadzona w akumulatorach energia jest wykorzystywana do zasilania falownika podczas pracy autonomicznej. Falownik w tym stanie zasila chronione odbiorniki.

W zależności od potrzeb wykorzystuje się różne typy zasilaczy UPS. Zasilacze UPS off-line są tanie i zwykle używane do ochrony urządzeń niekrytycznych, takich jak domowe systemy multimedialne. Zasilacze UPS line-interactive, które zwykle nie przekraczają mocy 2 kVA wykorzystuje się do ochrony komputerowych systemów biurowych lub bardziej wymagającego domowego sprzętu komputerowego. Natomiast zasilacze UPS on-line o mocach większych od 3 kVA znajdują zastosowanie głównie w ochronie zasilania serwerowni, sieci komputerowych, urządzeń telekomunikacyjnych i przemysłowych, czyli pod względem znaczenia systemów bardziej krytycznych.

Podsumowując, zasilacze UPS są stosowane w domach, biurach oraz przemyśle i stanowią niezbędny element awaryjnego systemu zasilania tych obiektów.