Co mówią przepisy na temat zasilania gwarantowanego?

Większość systemów wykorzystywanych do prawidłowego funkcjonowania budynków, a także ich wyposażenia jest zasilana energią elektryczną. Jest ona niezbędna również w przypadku maszyn i urządzeń przemysłowych, a także znacznej części sprzętu używanego na co dzień w rozmaitych obszarach: od ochrony zdrowia po placówki handlowe. Przerwy w dostawie prądu oznaczają wiele problemów z działaniem podstawowej infrastruktury, poważne straty finansowe, a nierzadko też zagrożenie życia. Sposobem na radzenie sobie z podobnymi sytuacjami jest zamontowanie układów zasilania gwarantowanego. W Poznaniu ich wytwarzaniem i sprzedażą zajmuje się Spółdzielnia Pracy Elektroniki i Informatyki ETA. Przekonajmy się, gdzie przydadzą się takie urządzenia i sprawdźmy, jakie wymogi muszą spełniać.

Gdzie korzysta się z systemów zasilania gwarantowanego?

Systemy zasilania gwarantowanego są niezbędne w wielu zastosowaniach. Będą potrzebne zarówno w zakładach przemysłowych, jak i szpitalach oraz innych placówkach systemu ochrony zdrowia, a także centrach danych i serwerowniach. Okazują się niezbędne w instalacjach przeciwpożarowych oraz systemach zabezpieczeń, a także w układach zabezpieczających funkcjonowanie ważnych elementów infrastruktury w postaci czujników służących do wykrywania zagrożeń, wentylacji obiektów czy podtrzymywania awaryjnego działania wind. Często odpowiednie instalacje są montowane w dużych chłodniach i przechowalniach, a także w laboratoriach.

Co trzeba wiedzieć o systemach zasilania gwarantowanego?

Urządzenia do podtrzymywania zasilania mogą działać jako generatory prądu napędzane silnikami wysokoprężnymi albo układy akumulatorowe, magazynujące energię w bezobsługowych akumulatorach kwasowo-ołowiowych lub litowo-jonowych, a w razie potrzeby udostępniające zebrane zapasy do wyczerpania swej pojemności. W przypadku zasilaczy UPS wymogi wobec ich parametrów i sposobu działania są zawarte w grupie norm PN-EN 62040 „Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS)”.