Jak działa zasilanie awaryjne?

Zasilanie awaryjne zapewnia nieprzerwany dostęp prądu i jest niezbędne we wszystkich miejscach, które muszą pracować w trybie ciągłym. Mowa o szpitalach, bankach, zakładach produkcyjnych, biurach i serwerowniach. Nieprzerwanym źródłem zasilania są zasilacze UPS, które instalowane są pomiędzy agregatem prądotwórczym lub siecią elektryczną a odbiornikami końcowymi. Są to akumulatory, które gromadzą prąd i przekazują energię do urządzeń w czasie awarii zasilania. Urządzenie przełącza się pomiędzy źródłami zasilania w sposób błyskawiczny, a więc nie ma mowy o zakłóceniu pracy sprzętów.

Zasilacze awaryjne składają się z akumulatora zamkniętego w trwałej obudowie, a o poziomie zmagazynowanej energii informuje wyświetlacz LED. Zasilacze UPS optymalizują transfer energii do urządzeń końcowych, a więc chronią sprzęty przed negatywnymi skutkami skoków napięć. Zasilacze awaryjne mają za zadanie zapewnić ciągłość działania wszystkim podpiętym do sieci sprzętom przez określony czas, na przykład do momentu włączenia generatora prądu lub powrotu zasilania sieciowego.

Rodzaje zasilaczy UPS

Oferujemy w Poznaniu zasilacze awaryjne pracujące w trybie online i offline:

  • Zasilacze offline – tzw. bierna rezerwa. Zapewniają podstawową ochronę przed zanikiem prądu, idealne do ochrony pracy komputerów.
  • Zasilacze online – tzw. podwójna konwersja. Idealne do stosowania przy czułych odbiornikach i wrażliwych sprzętach oraz do serwerowni.

Zasilacze online różnią się od urządzeń pracujących w trybie offline szybkością reakcji i brakiem zakłóceń w momencie przełączenia. Dostępna jest także ulepszona wersja zasilaczy online, czyli live-interactive. Takie zasilacze do pracy sieciowej i akumulatorowej wykorzystują falownik.