Czym jest zasilanie gwarantowane?

Zasilanie gwarantowane to zasilanie awaryjne, którego zadaniem jest ochrona różnych urządzeń elektrycznych przed spadkami napięcia i innymi zakłóceniami. Jest to szczególnie ważne w miejscach, gdzie przerwy w zasilaniu lub problemy z instalacją mogłyby przyczynić się do utraty ważnych danych albo uszkodzenia drogich sprzętów. Zasilanie gwarantowane stosowane jest bardzo często w obiektach użyteczności publicznej, obiektach medycznych, przy liniach produkcyjnych oraz w serwerowniach.

Jak działa zasilanie awaryjne?

Tak naprawdę zasilanie gwarantowane to skomplikowany system składający się z wielu różnych modułów współpracujących ze sobą. Kluczowym elementem jest rozdzielnia elektryczna, która służy do efektywnego przekazywania zasilania z sieci. Pomiędzy rozdzielnią a urządzeniami odbiorczymi montowane są zasilacze UPS gwarantujące stabilny poziom zasilania bez żadnych zakłóceń nawet w sytuacji, gdy z sieci przestanie płynąć prąd. W czasie przerw w dostawie energii elektrycznej prąd wytwarzają generatory, które mogą być wyposażone w automatyczne systemy sterowania, dzięki którym urządzenia uruchamiają się samoczynnie i wyłączają w momencie powrotu napięcia z głównego źródła zasilania.

Przed czym zabezpieczają zasilacze UPS?

Zadaniem zasilaczy UPS jest dostarczenie prądu w momencie zaniku zasilania. Jeśli dojdzie do krótkotrwałej przerwy trwającej około kilkunastu minut, to zasilacze uwalniają energię zgromadzoną w akumulatorach. Jeśli jednak przerwa jest dłuższa, to zapas energii może się wyczerpać i konieczne jest uruchomienie agregatu. Zasilacz ma zapewniać dopływ prądu do momentu włączenia się generatora oraz stabilizować parametry wytwarzanego napięcia. Zasilacze UPS chronią przed przepięciami, czyli krótkimi a gwałtownymi wzrostami napięcia, do których może dojść na przykład w wyniku awarii w zakładzie energetycznym.